Πιστοποιητικά Σπουδών

Μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, τα είδη των τίτλων (προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς) που είναι διαθέσιμα καθώς και το έτος από το οποίο ξεκινά η διάθεση τους. Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών.

Θα χρειαστείτε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  2. τον ΑΜΚΑ σας

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  1. είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  2. είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο
Ξεκινήστε εδώ